frACTalia Press & co.

Manifest(ări) literar(e),
marginalizateGrupul frACTalia a susţinut de la început publicaţii, autori şi evenimente mai puţin promovate pe scena literară românească. Suntem interesaţi de toate manifestările care depăşesc noţiuni precum: autor, autenticitate, creaţie, originalitate etc., generând arte nomade, deschise, în permanentă mişcare, colective şi/ sau comunităţi niciodată prezente în ele şi prin ele.

Vezi colecții

Acţiune / ACT perFormativ


They have love but they also have typewriters (RACTER, 1984:54)

NIMIC

nu ne este mai străin decât ceea ce ne este mai caracteristic și nimic nu ne este mai comun decât ceea ce ne este mai străin.

Litera(tura) se află nu în carte, ci în urma prin care orice carte ca literă

SE

(în)scrie (în) limbaj.

Acolo, unde cartea își depășește condiția de obiect de divertisment, începe să se șteargă LITERATURA prin literatură. ACT(ul) de a scrie: automat, indiferent, nespecific este literatură ca orice altă literatură. Textul proliferează prin creație, niciodată prin/în ACT.

ACT-ul reia, conservă, păstrează, amintește. Ceea ce contează este contaminarea limbii stăpânului de către aceea pe care acesta pretinde a o supune și căreia i-a declarat război. ACT-ul de a lupta împotriva devine ACT-ul de a lupta cu. Schimbarea unei propoziții înseamnă schimbarea de ACT. Un ACT de identitate împotriva indentității:

NU poezie = poezie

NU proză = proză

NU teatru = teatru

Mai rămâne doar semnul. Aici, (ne) inserăm

NOI

(pe) acest =

Vezi autori

  • „Trebuie să ne înrudim în mod sin-htonic, sim-poetic. Indiferent cine sau ce suntem, trebuie să lucrăm cu- să devenim împreună cu, să compunem împreună cu - tereștrii.“
  • „Cogniţia omenească se include folosirea reprezentărilor, dar nu se bazează pe reprezentare.“
  • „Proletarul e omul industriei, care n-a existat înainte de industrializare, şi sclavul maşinii, degradat neîncetat de maşină, şi care nu se poate apăra de degradare...“
  • „E inutilă tentativa de a restrânge prin decret conceptul de cultură la potenţialul lui progresist. Pentru a evita un concept esenţialist de cultură, ar trebui să spunem că este cultură tot ce se transmite prin intermediul acestui concept. Inclusiv violenţa.“

Evenimente fra.ro:


home_space_list_1

Blitz Show Revival

Blitz Show a devenit oficial Blitz Show Revival pe 26 februarie 2015, când am intrat (deloc timizi) în cușca ideilor pentru performance, multimedia și improvizație.

home_space_list_2

Fractal

Fractal e un club de lectură în care ajungem în mijlocul textului, pornind de la profesiunea autorului. La Fractal, vrem ca publicul să-și contureze o voce distinctă și să participe la serile de lectură.

home_space_list_3

Litera per/FORMATIVĂ

Litera per/FORMATIVĂ urmărește să deschidă în spaţiul public un cadru de confruntare a unor idei şi abordări recente ale literaturii, în special, şi ale artei, în general.
fra.ro este concepută ca o serie de lecturi și dezbateri care își propun să aducă în prim-plan literatura și să renegocieze asupra modului și mijloacelor de conceptualizare ale acesteia, prin deschiderea ei spre alte straturi ale câmpului cultural. fra.ro vorbește despre sfârșitul literaturii ca despre eliberarea ontologică și economică a literaturii de sub propria-i teorie ca teroare si teroare ca teorie, cu toate că privește teoria ca fiind nu doar indispensabilă, ci intrinsecă scrisului. fra.ro crede că literatura nu-i doar despre scriitură, cât mai ales despre scriitura performativă, scriitura necreativă, scriitura bio-tehnologică, scriitura experimentală, scriitura care urmează scriiturii, fără scriitură. fra.ro urmărește să construiască o comunitate deschisă și inclusivă, diversă și în același timp omogenă, care să se manifeste în contra direcției exercitate de discursul literar mainstream.