COLECȚIA CARTE STRĂINĂ

machine translation formula
Orice limbaj este traducere și trans-ducere, el trădează oedipian limba(jul)-mamă doar pentru a se traduce (pe) sine(le). Orice traducere este o devenire. Orice traducere este plurivocală, glosolaidală, multiplă. Orice traducere este un asamblaj.