LITERATURĂ ROMÂNĂ CONTEMPORANĂ

Poezie contemporană

3
De la comuni(tatea)care locală, la cea globală, spre ceea ce „va să vină” și până la (in)existența ei. Volumele din această colecție mizează pe o deschidere a poeziei nu doar la nivel formal, ci „în sens propriu” spre alte spații; mai degrabă, o angajare a ei în traversarea spațiilor prezente și nu crearea sau adăugarea de lumi.

Proză contemporană

2
Când textele fug de înregimentări în genuri literare. „Textul” (e)liberat. Autori-personaje și personaje-autori, toate într-un spațiu fără limite, el însuși ca limită. Ceea ce este de o parte și ceea ce se află de cealaltă va rămâne scris aici.

Debut

1
O colecție destinată autorilor care sunt pregătiți să schimbe limbajul cu limbaje, rigiditatea cu flexibilitatea, (orto)grafia cu grafi(c)a. Cărțile publicate vor face trecerea de la dependența de context, la (in)dependența (inter)națională. Între granițe.